Giải TBĐ địa 9 bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 9, giải chi tiết và cụ thể bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp sách tập bản đồ địa lí lớp 9 trang 11. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 9.

Bài 1: Trang 11 - sách TBĐ địa lí 9

Hãy ghép đôi các thông tin ở cột bên trái với các thông tin ở hai cột bên phải thể hiện mối quan hệ giữa tài nguyên đất và sự phát triển nông nghiệp.

1. Đất phù saa. Phân bố tập trung ở các đồng bằngc. Thích hợp với việc trồng cây lâu năm
2. Đất feralitb.Phân bố tập trung ở trung du, miền núid. Thích hợp nhất với cây lúa nước và nhiều loại cây ngắn ngày

Trả lời:

Bài 2: Trang 11- sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy điền vào sơ đồ sau những kiến thức về tài nguyên khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Trả lời:

Bài 3: Trang 11 - sách TBĐ địa lí 9

Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng.

Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp của nước ta:

Trả lời:

Bài 4: Trang 11 - sách TBĐ địa lí 9

Một số chính sách động viên nông dân vươn lên làm giàu, thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp.

Trả lời:

Một số chính sách động viên nông dân vươn lên làm giàu, thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp:

  • Phát triển kinh tế hộ gia đình.
  • Kinh tế trang trại.
  • Nông nghiệp hướng ra xuất khẩu.

  • 7 lượt xem