Giải bài 2 trang 55 sách TBĐ địa lí 9

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 55 - sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy rút ra các nhận xét:

  • Sản xuất dầu mỏ của nước ta tập trung chủ yếu vào hoạt động nào.
  • Vì sao nước ta lại phải nhập hầu hết xăng dầu để phục vụ cho như cầu sản xuất và sinh hoạt.

Bài làm:

Sản xuất dầu mỏ của nước ta tập trung chủ yếu vào hoạt động khai thác dầu thô để xuất khẩu

Nước ta lại phải nhập hầu hết xăng dầu để phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt vì nước ta chưa phát triển ngành công nghiệp chế biến dầu mỏ. Do đó, hầu hết toàn bộ lượng dầu mỏ, khí đốt chúng ta khai thác được từ các thềm lục địa đều xuất khẩu ra nước ngoài. Xong chúng ta lại nhập khẩu xăng dầu để phục vụ cho đời sống với giá đắt đỏ.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021