Giải bài 2 trang 43 sách TBĐ địa lí 9

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 43 - sách TBĐ địa lí 9

Ở vùng Đông Nam Bộ có nguồn tài nguyên khoáng sản nào đang được khai thác nhiều nhất cả nước. Kể tên một số mỏ khoáng sản mà em biết?

Bài làm:

  • Nguồn tài nguyên khoáng sản được khai thác nhiều nhất cả nước ở Đông Nam Bộ đó là dầu khí và khí tự nhiên
  • Một số mỏ khoáng sản mà em biết đó là:
    • Mỏ dầu khí gồm có: Hồng Ngọc, Bạch Hổ, Đại Hùng, Rạng Đông, Rồng
    • Mỏ khí tự nhiên có: Lan Tây, Lan Đỏ

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021