Giải bài 3 trang 51 sách TBĐ địa lí 9

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 51 - sách TBĐ địa lí 9

Hãy nêu một số biện pháp nhằm khắc phục khó khăn trong việc phát triển ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cữu Long?

Bài làm:

Những khó khăn hiện nay trong phát triển ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long:

  • Sự biến động thủy văn phức tạp
  • Diện tích rừng ngập mặn ngày càng thu hẹp
  • Môi trường ô nhiễm, phát sinh nhiều loại dịch bệnh
  • Thiếu vốn đầu tư, thị trường không ổn định.
  • Đầu tư hệ thống công nghiệp chế biến chất lượng cao còn hạn chế…

Biện pháp khắc phục:

  • Chủ động nguồn giống an toàn và năng suất chất lượng cao,
  • Chủ động thị trường, chủ động tránh né rào cản của các nước nhập khẩu sản phẩm thủy sản của Việt Nam.
  • Tăng vốn đầu tư ưu tiên đánh bắt xa bờ, khai thác các lợi thế kinh tế do lũ hàng năm mang lại….
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021