Giải bài 2 Vùng Đông Nam Bộ (tiếp) trang 45 sách TBĐ địa lí 9

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 45 - sách TBĐ địa lí 9

Em hãy nêu tên một số cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả nổi tiếng của vùng?

Bài làm:

  • Các cây công nghiệp lâu năm ở Đông Nam Bộ là: Cà phê, cao su, hồ tiêu, điều
  • Các cây ăn quả nổi tiếng ở Đông Nam Bộ là: sầu riêng, vú sữa, xoài, mít tố nữ, mãng cầu, ....
  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021