Giải bài 3 trang 54 sách TBĐ địa lí 9

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 54 - sách TBĐ địa lí 9

Để phát triển tổng hợp kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững, theo em chúng ta cần phải làm gì?

Bài làm:

Để phát triển tổng hợp kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững, theo em chúng ta cần phải:

  • Điều tra đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu, đầu tư khai thác xa bờ.
  • Bảo vệ và trồng thêm rừng ngập mặn
  • Bảo vệ rạn san hô
  • Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
  • Phòng chống ô nhiễm biển bởi các yếu tố hóa học
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021