Giải bài 4 trang 54 sách TBĐ địa lí 9

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 54 - sách TBĐ địa lí 9

Biển, đảo, quần đảo có vai trò, vị trí và tầm quan trọng như thế nào đối với an ninh, quốc phòng của nước ta. Cho ví dụ cụ thể?

Bài làm:

Nước ta có hơn hơn 4000 đảo lớn nhỏ và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là bộ phận lãnh thổ có vai trò to lớn đối với an ninh, quốc phòng ở nước ta. Đây không chỉ là những địa điểm du lịch, thăm quan mà còn là hệ thống tiền tiêu để bảo vệ đất nước. Khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biển và thêm lục địa.

Ví dụ một số đảo có vai trò quan trọng đối với an ninh quốc phòng là: Quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021