Giải bài 2 trang 39 sách TBĐ địa lí 9

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 39 - sách TBĐ địa lí 9

Căn cứ vào bảng số liệu bảng 27.1 trang 100 trong SGK, em hãy:

  • So sánh sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác của hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.
  • Vì sao có sự chênh lệch về sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác giữa hai vùng.

Bài làm:

So sánh:

  • Sản lượng thuỷ sản khai thác của Bắc Trung Bộ nhỏ hơn 3 lần so với Duyên hải Nam Trung Bộ.
  • Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng của Bắc Trung Bộ lớn hơn so với Bắc Trung Bộ.

b. Giải thích

  • Bắc Trung Bộ có nhiều đầm phá, cửa sông, mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản.
  • Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi cho khai thác thuỷ sản, đặc biệt nằm gần các ngư trường lớn.

=> Do đó, Bắc Trung Bộ có sản lượng nuôi trồng thủy sản nhiều hơn Duyên hải Nam Trung Bộ và ngược lại Duyên hải Nam Trung Bộ lại khai thác thủy sản nhiều hơn Bắc Trung Bộ.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021