Giải bài 5 trang 46 sách TBĐ địa lí 9

  • 1 Đánh giá

Bài 5: Trang 46 - sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào số liệu ở bảng 33.2 trong SGK, em hãy:

Vẽ biểu đồ thể hiện một số chỉ tiêu của vùng kinh tế trọng điểm phía nam so với cả nước năm 2002 (cả nước = 100%).

Bài làm:

Vẽ biểu đồ:

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021