Giải bài 3 trang 33 sách TBĐ địa lí 9

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 33 - sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy trình bày những đặc điểm về phân bố dân cư ở vùng Bắc Trung Bộ. Những đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng?

Bài làm:

Đặc điểm phân bố dân cư vùng Bắc Trung Bộ:

  • Bắc Trung Bộ có tất cả 25 dân tộc anh em cư trú, mật độ dân số của vùng trên 200 người/km2.
  • Các khu vực trong vùng có sự phân bố không giống nhau.
  • Dân cư chủ yếu phân bố chênh lệch theo hướng Tây – Đông.
  • Người kinh chủ yếu sống ở đồng bằng và ven biển, các dân tộc ít người sinh sống chủ yếu ở vùng núi và gò đồi phía Tây.
  • Phần lớn dân cư sống ở nông thôn, tỉ lệ thành thị chỉ bằng 1/2 mức của nhà nước (năm 2005, tỉ lệ dân thành thị ở Bắc Trung Bộ là 13,6%, của cả nước là 26,9%).

Ảnh hưởng của phân bố dân cư vùng Bắc Trung Bộ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng:

  • Thuận lợi: lực lượng lao động dồi dào, có truyền thống lao động, cần cù, giàu nghị lực và kinh nghiệm trong đấu tranh với thiên nhiên.
  • Khó khăn: mức sống chưa cao, cơ sở vật chất kĩ thuật còn hạn chế.
  • 50 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021