Giải bài 3 trang 40 sách TBĐ địa lí 9

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 40 - sách TBĐ địa lí 9

Chọn ý em cho là đúng để thấy rõ đặc điểm của dân cư ở Tây Nguyên?

  • Tây Nguyên là vùng có nhiều dân tộc sinh sống
  • Các dân tộc ít người ở Tây Nguyên chiếm đa số dân trong vùng
  • Tây Nguyên là vùng có số dân ít nhất và mật độ dân số thấp nhất so với các vùng.
  • Tất cả các ý trên

Bài làm:

Đáp án đúng là: Tây Nguyên là vùng có số dân ít nhất và mật độ dân số thấp nhất so với các vùng

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021