Giải TBĐ địa 9 bài 28: Vùng Tây Nguyên

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 9, giải chi tiết và cụ thể bài 28: Vùng Tây Nguyên sách tập bản đồ địa lí lớp 9 trang 40. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 9.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 40 - sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào hình 28.1 trong SGK, em hãy:

  • Điền tên các nước, các vùng tiếp giáp với vùng Tây Nguyên.
  • Vị trí địa lí của vùng có gì đặc biệt so với các vùng mà em đã học. Hãy nêu ý nghĩa vị trí địa lý của vùng.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 40 - sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào hình 15 và nội dung trong SGK, em hãy trình bày các tài nguyên thiên nhiên chủ yếu của vùng và phân tích những thuận lợi của các nguồn tài nguyên thiên nhiên đó đối với sự phát triển của các ngành kinh tế?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 40 - sách TBĐ địa lí 9

Chọn ý em cho là đúng để thấy rõ đặc điểm của dân cư ở Tây Nguyên?

  • Tây Nguyên là vùng có nhiều dân tộc sinh sống
  • Các dân tộc ít người ở Tây Nguyên chiếm đa số dân trong vùng
  • Tây Nguyên là vùng có số dân ít nhất và mật độ dân số thấp nhất so với các vùng.
  • Tất cả các ý trên

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 1: Trang 41 - sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào lược đồ kinh tế vùng Tây Nguyên hình bên em hãy xác định các vùng trồng cà phê, cao su, chè ở Tây Nguyên (ở những tỉnh nào? Tỉnh nào trồng nhiều nhất? tỉnh nào ít nhất?)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 125 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021