Giải TBĐ địa 9 bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp)

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 9, giải chi tiết và cụ thể bài 28: Vùng Tây Nguyên (tiếp) sách tập bản đồ địa lí lớp 9 trang 41. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 9

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 2: Trang 41 - sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào hình 16 và nội dung trong SGK, em hãy:

  • Điền tên các nhà máy thủy điện Đrây Hlinh, Yaly.
  • Kể tên các trung tâm công nghiệp và những ngành kinh tế chính của các trung tâm đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 41 - sách TBĐ địa lí 9

Quan sát hình 16 em hãy kể tên những quốc lộ nối các tỉnh Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 64 lượt xem