Giải TBĐ địa 9 bài 37: Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất...

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 9, giải chi tiết và cụ thể bài 37: Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất... sách tập bản đồ địa lí lớp 9 trang 51. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 9

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 51 - sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy tính và điền tiếp vào chỗ chấm (…) để thấy rõ tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, tôm nuôi của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước năm 2002.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 51 - sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào số liệu đã tính, hãy vẽ biểu đồt hể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi và tôm nuôi của vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng đông bằng sôgn Cửu Long so với cả nước.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 51 - sách TBĐ địa lí 9

Hãy nêu một số biện pháp nhằm khắc phục khó khăn trong việc phát triển ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cữu Long?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 33 lượt xem