Giải bài 1 trang 54 sách TBĐ địa lí 9

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 54 - sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào nội dung ở bảng 40.1 trong SGK và kiến thức của bản thân, hãy hoàn thiện bảng dưới đây:

Bài làm:

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021