Giải TBĐ địa 9 bài 36: Vùng đồng bằng sông Cửu Long (tiếp)

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 9, giải chi tiết và cụ thể bài 36: Vùng đồng bằng sông Cửu Long (tiếp) sách tập bản đồ địa lí lớp 9 trang 49. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 9

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 49 - sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào số liệu về diện tích lúa, dân số và sản lượng lúa của đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2002 dưới đây, hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện rõ số liệu đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 50 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào kiến thức đã học, cho biết vì sao Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm về lương thực, thực phẩm và là vùng xuất khẩu thủy sản hàng đầu cả nước

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 50 - sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào số liệu bảng 36.2 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ tròn để thể hiện rõ tỉ trọng các ngành công nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2000.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 50 - sách TBĐ địa lí 9

Giải thích vì sao ngành chế biến lương thực, thực phẩm lại chiếm tỉ trọng cao nhất trong các ngành công nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Trang 50 - sách TBĐ địa lí 9

Hãy đánh dấu X vào ô trống các ý em cho là đúng.

Trong khu vực dịch vụ, các hoạt động phát triển mạnh ở Đồng bằng sông Cửu Long là:

  • Xuất khẩu
  • Nhập khẩu
  • Giao thông đường thủy
  • Du lịch sinh thái ( trên sông, kênh rạch, miệt vườn, biển đảo).

=> Xem hướng dẫn giải


  • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021