Giải bài 1 trang 45 sách TBĐ địa lí 9

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 45 - sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào bảng số liệu 33.1 trong SGK, em hãy:

  • Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện tỉ trọng một số chỉ tiêu dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2002.

  • Cho biết vì sao tổng mức bán lẻ hàng hóa và số lượng hành khách vận chuyển ở vùng Đông Nam Bộ lại chiếm tỉ trọng cao so với cả nước.

Bài làm:

Vẽ biểu đồ:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và số lượng hành khách vận chuyển ở vùng Đông Nam Bộ lại chiếm tỉ trọng cao so với cả nước vì:

  • Đây là khu vực có mật độ dân số đông nhất cả nước
  • Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao nên nhu cầu mua sắm cũng như các hoạt động dịch vụ du lịch tăng lên
  • Đông Nam Bộ là khu vực phát triển kinh tế năng động, có sự giao lưu sâu rộng với các vùng và các nước khác do vậy mà hành khách vận chuyển chiếm tỉ lệ cao hơn.
  • Sự đa dạng phong phú trong các mặt hàng, cộng với sự hiện đại tiện nghi của vùng do vậy mà tổng mức bán lẻ hàng hóa và số lượng hành khách vận chuyển cao hơn.
  • 45 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021