Giải bài 2 trang 53 sách TBĐ địa lí 9

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 53 - sách TBĐ địa lí 9

Em hãy cho vài dẫn chứng về sự giảm sút tài nguyên biển và ô nhễm môi trường biển – đảo?

Bài làm:

  • Dẫn chứng về sự giảm sút tài nguyên biển: Các loại hải sản ngày càng cạn kiệt, có nhiều loại đang suy giảm nghiêm trọng có nguy cơ tuyệt chủng như cá mòi, cá cháy...Bên cạnh đó, rừng ngập mặn cũng ngày càng suy giảm, nhiều loài đang giảm về mức độ tập trung…
  • Dẫn chứng về ô nhiễm môi trường biển: Rác thải được xả ra biển chưa được xử lí ngày càng nhiều, nhiều khu vực nước biển bị ô nhiễm nặng...

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021