Giải bài 2 trang 50 sách TBĐ địa lí 9

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 50 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào kiến thức đã học, cho biết vì sao Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm về lương thực, thực phẩm và là vùng xuất khẩu thủy sản hàng đầu cả nước

Bài làm:

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm về lương thực, thực phẩm và là vùng xuất khẩu thủy sản hàng đầu cả nước vì:

Là vùng trọng điểm về lương thực, thực phẩm vì:

  • Vùng là vựa lúa lớn nhất của cả nước
  • Hằng năm, vùng gieo trồng khoảng 46% diện tích gieo trồng của cả nước
  • Năng suất lúa cao, sản lượng lúa luôn chiếm 1/2 sản lượng của cả nước

Là vùng xuất khẩu thủy sản hàng đầu cả nước vì:

  • Đây là vùng có hệ thống kênh rạch chằng chịt, có thể nuôi trồng và đánh bắt thủy sản nước ngọt
  • Các đầm phá, vũng vịnh, bãi triều cũng có thể nuôi trồng thủy sản nước mặn và nước lợ
  • Tiếp giáp với biển Đông và vịnh biển Thái Lan nên có thể đánh bắt thủy sản lớn
  • Trữ lượng cá ở Biển Đông có thể lên tới trên dưới 90 – 100 vạn tấn, khả năng khai thác là 42 vạn tấn. Trữ lượng ở vùng biển phía Tây là 43 vạn tấn,khả năng khai thác là 19 vạn tấn.
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021