Giải TBĐ địa 9 bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp)

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 9, giải chi tiết và cụ thể bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp) sách tập bản đồ địa lí lớp 9 trang 33. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 9.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 33 - sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào nội dung SGK em hãy chọn những đáp án em cho là đúng

Để phát triển nông nghiệp của vùng cần phải:

A. Mở rộng diện tích trồng cây lương thực ở vùng đồng bằng ven biển

B. Phát triển nghề rừng kết hợp với chăn nuôi gia súc lớn

C. Trồng và phát triển cây công nghiệp lâu năm

D. Đẩy mạnh và phát triển ngành nuôi trồng và đánh bắt thủy, hải sản

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 33 - sách TBĐ địa lí 9

Quan sát lược đồ Vùng kinh tế Bắc Trung Bộ (hình 11) kết hợp với nội dung SGK em hãy:

  • Trình bày một số ngành công nghiệp chính của vùng (nơi khai thác, nơi sản xuất)
  • Kể tên một số trung tâm công nghiệp và các ngành công nghiệp chính trong các trung tâm đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 34 - sách TBĐ địa lí 9

Quan sát lược đồ Kinh tế vùng Bắc Bộ trang 87 trong SGK và lược đồ dưới đây, em hãy:

  • Điền tên các cửa khẩu Nậm Cắn, Cầu Treo, Cha Lo, Lao Bảo vào chỗ chấm (…) ở lược đồ dưới đây.

  • Kể tên các hải cảng chính, các tuyến đường quốc lộ nối các tỉnh trong vùng và nối các tỉnh trong vùng với các nước CHDCND Lào.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021