Giải bài 2 trang 52 sách TBĐ địa lí 9

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 52 - sách TBĐ địa lí 9

Chọn đáp án em cho là đúng:

Việt Nam là quốc gia ven biển vì:

  • Có đường bờ biển dài 3620 km
  • Có vùng biển rộng khoảng 1 triệu
  • Có nhiều tỉnh, thành phố giáp biển
  • Thiên nhiên Việt Nam mang tính biển sâu sắc

Bài làm:

Đáp án đúng là:

  • Có đường bờ biển dài 3620 km
  • Có vùng biển rộng khoảng 1 triệu
  • Có nhiều tỉnh, thành phố giáp biển
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021