Giải TBĐ địa 9 bài 16: Thực hành vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 9, giải chi tiết và cụ thể bài 16: Thực hành vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế sách tập bản đồ địa lí lớp 9 trang 22. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 9.

Bài 1: Trang 22 - sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào bảng số liệu 16.1 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 – 2002.

Trả lời:

Bài 2: Trang 22 - sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ kết hợp với nội dung SGK, em hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng nhất:

Tỉ trọng của khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm mạnh thể hiện:

Diện tích đất nông nghiệp giảm mạnh
Tỉ trọng lao động trong nông nghiệp giảm
Nông nghiệp vẫn phát triển, nhưng công nghiệp và dịch vụ phát triển nhanh hơn
Nông nghiệp và công nghiệp đều phát triển

Tỉ trọng của khu vực công nghiệp và xây dựng tăng mạnh thể hiện:

Khu vực này có tốc độ phát triển nhanh nhất
Nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa
Khu vực này thu hút đầu tư nước ngoài
Khu vực này tạo ra nhiều việc làm

Trả lời:

Tỉ trọng của khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm mạnh thể hiện:

xDiện tích đất nông nghiệp giảm mạnh
Tỉ trọng lao động trong nông nghiệp giảm
Nông nghiệp vẫn phát triển, nhưng công nghiệp và dịch vụ phát triển nhanh hơn
Nông nghiệp và công nghiệp đều phát triển

Tỉ trọng của khu vực công nghiệp và xây dựng tăng mạnh thể hiện:

Khu vực này có tốc độ phát triển nhanh nhất
xNước ta đang tiến hành công nghiệp hóa
Khu vực này thu hút đầu tư nước ngoài
Khu vực này tạo ra nhiều việc làm

  • 53 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021