Giải bài 2 trang 47 sách TBĐ địa lí 9

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 47 - sách TBĐ địa lí 9

Em hãy đánh dấu X vào ô trống các ý em cho là đúng:

Khai thác dầu thô của vùng Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng so với cả nước:

Một số sản phẩm tiêu biểu các ngành công nghiệp trọng điểm ở vùng Đông Nam Bộ có sử dụng nguồn tài nguyên tại chỗ là:

Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều lao động nhất ở Đông Nam Bộ là:

Bài làm:

Khai thác dầu thô của vùng Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng so với cả nước:

Một số sản phẩm tiêu biểu các ngành công nghiệp trọng điểm ở vùng Đông Nam Bộ có sử dụng nguồn tài nguyên tại chỗ là:

Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều lao động nhất ở Đông Nam Bộ là:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021