Giải TBĐ địa 9 bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

 • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 9, giải chi tiết và cụ thể bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư sách tập bản đồ địa lí lớp 9 trang 5. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 9.

Bài 1: Trang 5 - sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Em hãy nêu nhận xét về mật độ dân số nước ta.........................................

Trả lời:

Nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số cao trên thế giới, cao gấp hơn 5 lần so với mật độ dân số thế giới.

Bài 2: Trang 5 - sách TBĐ địa lí 9

Quan sát Lược đồ Dân cư Việt Nam năm 1999 ở trang sau và kết hợp với hình 3.1 trong SGK, em hãy:

 • Nêu nhận xét về sự phân bố dân cư...............................................................
 • Giải thích vì sao có những nơi đông dân và thưa dân.................................................
 • Điền tiếp nội dung vào chỗ chấm (…) ở câu sau:
  • Các đô thị ở nước ta phần lớn có quy mô………………………………………………………. phân bố tập chung ở……………………………………………….và…………………………….
  • Quá trình đô thị hóa ở nước ta đang diễn ra với tốc độ ngày càng…………………………. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa ở nước ta còn…………………………………………………

Trả lời:

Dân số nước ta phân bố không đều:

 • Dân cư tập trung đông ở vùng đồng bằng, ven biển và các đô thị. Đồng bằng sông Hồng là nơi có mật độ dân số cao nhất cả nước.
 • Miền núi và trung du dân cư thưa thớt. Tây Nguyên và Tây Bắc là các vùng có mật độ thấp hơn các vùng khác.

Giải thích:

 • Do ở đồng bằg có địa hình bằg phẳng->thuận lợi về nguồn tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội phát triển, địa hình được khai thác lâu đời ->dân cư tập trung đông
 • Do ở miền núi có địa hình khó khăn,điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội cũng kém phát triển,, khí hậu,thời tiết khắc nghiệt,...-> ít dân cư

Điền vào chỗ chấm:

 • Các đô thị ở nước ta phần lớn có quy mô vừa và nhỏ phân bố tập chung ở vùng đồng bằngven biển.
 • Quá trình đô thị hóa ở nước ta đang diễn ra với tốc độ ngày càng cao. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa ở nước ta còn thấp.

 • 24 lượt xem