Giải bài 3 trang 55 sách TBĐ địa lí 9

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 55 - sách TBĐ địa lí 9

Để ngành công nghiệp dầu khí phát triển và nâng cao giá trị kinh tế của ngành này nước ta cần phải làm gì?

Bài làm:

Để ngành công nghiệp dầu khí phát triển và nâng cao giá trị kinh tế của ngành này nước ta cần phải:

  • Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu dầu thô
  • Thực hiện các biện pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng
  • Thực hiện cơ chế tài chính, quản lý vốn hiệu quả và linh hoạt
  • Tiếp tục thực hiện sâu rộng chính sách an sinh xã hội.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021