Giải TBĐ địa 9 bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng và cuộc sống

 • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 9, giải chi tiết và cụ thể bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống sách tập bản đồ địa lí lớp 9 trang 7. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 9.

Bài 1: Trang 7 - sách TBĐ địa lí 9

Điền tiếp nội dung vào chỗ chấm (...):

Nước ta có nguồn lao động……………. và…………….. Người lao động Việt Nam có nhiều………………….. trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thủ công nghiệp; có ……………….tiếp thu khoa học kỹ thuật, …………………nguồn lao động đang được…………. Tuy nhiên, người lao động nước ta còn hạn chế về……………..và……….

Trả lời:

Nước ta có nguồn lao động dồi dàotăng nhanh. Người lao động Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thủ công nghiệp; có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật, chất lượng nguồn lao động đang được nâng cao. Tuy nhiên, người lao động nước ra còn hạn chế về thể lựctrình độ chuyên môn.

Bài 2: Trang 7 - sách TBĐ địa lí

Nối ý ở ô bên trái với ý ở ô bên phải sao cho phù hợp và hoàn cảnh:

Trả lời:

Bài 3: Trang 7 - sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào hình 4.2 trong SGK, hãy nêu nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu sử dụng lao động ở nước ta. Giải thích vì sao có sự thay đổi đó.

Nhận xét:.......................................................................

Giải thích:......................................................................

Trả lời:

Nhận xét: có sự chuyển dịch lao động giữa các ngành, cụ thể:

 • Số lao động hoạt động trong ngành nông, lâm, ngủ nghiệp luôn chiếm tỉ trọng cao. Từ năm 1989 đến năm 2003, tỉ trọng có xu hướng giảm, giảm 11,2%.
 • Số lao động hoạt động trong ngành công nghiệp – xây dựng luôn chiếm tỉ trọng thấp nhất. Từ năm 1989 đến năm 2003 tỉ trọng có xu hướng tăng, tăng 5,3%.
 • Số lao động trong ngành dịch vụ có xu hướng tăng, tăng 5,9%.

Giải thích: do nước ta ngành nông, lâm, ngư nghiệp vẫn là ngành chiếm tỉ trọng cao và có lịch sử lâu đời nên số lao động trong ngành này cao. Sự chuyển dịch lao động giữa các ngành là do tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đã làm thúc đấy sự phát triển của công nghiệp và dịch vụ nên lao động của hai ngành này tăng.

Bài 4: Trang 7 - sách TBĐ địa lí 9

Nêu một số thành tự về nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nước ta.

Trả lời:

Những thành tựu đạt được trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân

 • Tỉ lệ người lớn biết chữ đạt 90,3% (năm 1999).
 • Mức thu nhập bình quân trên đầu người gia tăng( 440USD/ người/ năm - năm 2002)
 • Người dân được hưởng các dịch vụ xã hội ngày càng tốt hơn ( y tế, phúc lợi xã hội, nhà ở...)
 • Tuổi thọ bình quân tăng.
 • Tỉ lệ tử vong, suy dinh dưỡng của trẻ em ngày càng giảm, nhiều dịch bệnh được đẩy lùi....
 • Tuy nhiên, chất lượng cuộc sống vẫn đang còn chênh lệch giữa các vùng nông thôn và thành thị , giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội.

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021