Giải TBĐ địa 9 bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp)

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 9, giải chi tiết và cụ thể bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp) sách tập bản đồ địa lí lớp 9 trang 44. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 9

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 44 - sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào số liệu bảng 32.1 về “Cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ và cả nước, năm 2002 (%)” trong SGK, em hãy:

  • Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu đó

  • Giải thích vì sao khu vực dịch vụ và khu vực công nghiệp – xây dựng ở đây lại có tỉ trọng lớn như vậy.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 45 - sách TBĐ địa lí 9

Em hãy nêu tên một số cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả nổi tiếng của vùng?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021