Giải TBĐ địa 9 bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 9, giải chi tiết và cụ thể bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp) sách tập bản đồ địa lí lớp 9 trang 45. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 9

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 45 - sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào bảng số liệu 33.1 trong SGK, em hãy:

  • Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện tỉ trọng một số chỉ tiêu dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2002.

  • Cho biết vì sao tổng mức bán lẻ hàng hóa và số lượng hành khách vận chuyển ở vùng Đông Nam Bộ lại chiếm tỉ trọng cao so với cả nước.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 35 - sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy:

  • Nêu tên các mặt hàng xuất khẩu dẫn đầu cả nước của vùng Đông Nam Bộ.
  • Các mặt hàng nhập khẩu chính của vùng Đông Nam Bộ.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 46 - sách TBĐ địa lí 9

Vùng Đông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi nào để thu hút đầu tư nước ngoài?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 46 - sách TBĐ địa lí 9

Em hãy kể tên 3 tỉnh, thành phố ở Đông Nam Bộ có đóng góp lớn nhất triong phát triển kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Trang 46 - sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào số liệu ở bảng 33.2 trong SGK, em hãy:

Vẽ biểu đồ thể hiện một số chỉ tiêu của vùng kinh tế trọng điểm phía nam so với cả nước năm 2002 (cả nước = 100%).

=> Xem hướng dẫn giải


  • 131 lượt xem