Giải bài 1 trang 36 sách TBĐ địa lí 9

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 36 - sách TNĐ địa lí 9

Dựa vào nội dung và quan sát hình 26.1 trong SGK, kết hợp với lược đồ hình 13 trang 37 em hãy:

  • Kẻ vạch vào lược đồ các bãi tôm (vạch chéo), các bãi cá ( vạch ngang).
  • Giải thích vì sao nghề chăn nuôi gia súc lớn, khai thác và nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của vùng.

Bài làm:

Kẻ vạch vào lược đồ các bãi tôm (vạch chéo), các bãi cá ( vạch ngang).

Nghề chăn nuôi gia súc lớn, khai thác và nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ vì:

  • Duyên hải Nam Trung Bộ là vùng có nhiều gò đồi và đồng cỏ nên có thể chăn nuôi các loại gia súc như bò, cừu, dê...
  • Vùng có đường bờ biển dài, các tỉnh của vùng đều giáp biển, đều có các bãi tôm bãi cá, có các ngư trường lớn như Hoàng Sa, Trường Sa, có nhiều đẩm phá, vũng vịnh...Chính những điều kiện thuận lợi đó đã giúp cho vùng phát triển mạnh nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản.
  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021