Giải TBĐ địa 9 bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 9, giải chi tiết và cụ thể bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông sách tập bản đồ địa lí lớp 9 trang 20. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 9.

Bài 1: Trang 20 - sách TBĐ địa lí 9

Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng:

Đường số 6 là đường:

Hà Nội - Lạng Sơn
Hà Nội - Cao Bằng
Hà Nội - Sơn La
Hà Nội - Hải Phòng

Trả lời:

Đường số 6 là đường:

Hà Nội - Lạng Sơn
Hà Nội - Cao Bằng
XHà Nội - Sơn La
Hà Nội - Hải Phòng

Bài 2: Trang 20 - sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy nêu các hoạt động dịch vụ có ở hai trung tâm dịch vụ lớn nhất của nước ta.

Trong các vùng kinh tế - xã hội của nước ta, những vùng nào có đủ các loại hình giao thông vận tải: đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển và đường hàng không:

Trung du và miền núi Bắc Bộ
Đồng bằng sông Hồng
Bắc Trung Bộ
Duyên hải Nam Trung Bộ
Tây Nguyên
Đông Nam Bộ
Đồng bằng sông Cửu Long

Trả lời:

Trong các vùng kinh tế - xã hội của nước ta, những vùng nào có đủ các loại hình giao thông vận tải: đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển và đường hàng không:

Trung du và miền núi Bắc Bộ
xĐồng bằng sông Hồng
Bắc Trung Bộ
xDuyên hải Nam Trung Bộ
Tây Nguyên
xĐông Nam Bộ
Đồng bằng sông Cửu Long

Bài 3: Trang 20 - sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết tại sao nói mạng Internet quốc gia là kết cấu hạ tầng kĩ thuật tối quan trọng để phát triển và hội nhập.

Trả lời:

Mạng Internet quốc gia là kết cấu hạ tầng kĩ thuật tối quan trọng để phát triển và hội nhập vì:

  • Muốn hội nhập trước nhất phải biết tin tức, luôn cập nhật tin tức và thông hiểu luật pháp…
  • Nước mình phải cung cấp tin tức cho những nước muốn thăm dò thị trường để đầu tư , du lịch ,luật pháp, thuế quan v.v...Điều đó là phải do mạng internet cung cấp do vậy mạng intrenet là kết cấu hạ tầng quan trọng để phát triễn và hội nhập .
  • Không có internet thì thế giới chẳng biết gì về Việt Nam và Việt Nam chẳng biết gì về thế giới, vì vậy không thể hội nhập.

Bài 4: Trang 20 - sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy điền tên các cảng biển lớn và các sân bay quốc tế vfao chỗ chấm (…) của lược đồ hình 5 trang 21.

Trả lời:


  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021