Giải bài 3 trang 51 vở bài tập toán 5 tập 22

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 51 vở bài tập toán 5 tập 2

Trong một cuộc chạy thi ma-ra-tông, vận động viên An chạy cả quãng đường hết 2 giờ 30 phút. Vận động viên Ba tới đích sau vận động viên An 12 phút. Hỏi vận động viên Ba chạy cả quãng đường hết bao nhiêu thời gian ?

Bài làm:

Bài giải:

Thời gian vận động viên Ba chạy cả quãng đường :

2 giờ 30 phút + 12 phút = 2 giờ 42 phút

Đáp số : 2 giờ 42 phút.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021