Giải bài Kể chuyện: Đối đáp với vua tiếng Việt 3 trang 51

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Tập đọc Đối đáp với vua! - trang 51sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài kể chuyện này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 51 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự trong câu chuyện Đối đáp với vua.

=> Hướng dẫn làm bài:

3 -> 1 -> 2 ->4

Câu 2: Trang 51 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Kể lại toàn bộ câu chuyện

Một lần, vua Minh Mạng từ kinh đô Huế ra Thăng Long. Khi đến Hồ Tây, vua bèn hạ lệnh cho đoàn xa giá dừng lại ngắm cảnh. Đoàn người đi đến đâu, quân lính cũng thét đuổi tất cả dân chúng, không cho bất cứ ai đến gần. Cao Bá Quát khi ấy còn là một cậu bé, vì muốn được nhìn rõ mặt vua nên đã nghĩ ra một cách. Cậu cởi hết quần áo rồi nhảy xuống hồ tắm, quân lính của vua thấy thế hốt hoảng vội bắt trói cậu lên. Khi nhà vua tra hỏi, Cao Bá Quát nói rằng cậu là học trò vừa từ quê ra chơi nên không biết. Vua bèn lệnh cho cậu phải đối được một câu của mình, nếu không sẽ phải nhận phạt. Vua nói: "Nước trong leo lẻo cá đớp cá". Không nghĩ ngợi lâu, Cao Bá Quát bèn đối ngay lại rằng: "Trời nắng chang chang người trói người". Vua thấy cậu bé thông minh và nhanh trí bèn cởi trói và miễn tội cho.


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021