Giải bài Tập đọc: Cuốn sổ tay Trang 118 Tiếng Việt 3

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Tập đọc: Cuốn sổ tay - trang 118 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

1. Tóm tắt nội dung:

Câu chuyện kể về cuốn sổ tay nhỏ ghi chép nhiều điều lí thú về các quốc gia trên thế giới và cuộc thi hiểu biết của các bạn nhỏ.

2. Hướng dẫn làm bài:

Câu 1: Trang 119 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Thanh dùng sổ tay làm gì?

=> Hướng dẫn làm bài:

Thanh dùng cuốn sổ tay nhỏ để ghi chép các thông tin thú vị về các quốc gia trên khắp thế giới.

Câu 2: Trang 110 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Hãy nói một vài điều lí thú ghi trong sổ tay của Thanh?

=> Hướng dẫn làm bài:

Trong sổ tay của Thanh có nhiều điều lí thú:

  • Mô-na-cô là nước vào loại nhỏ nhất, diện tích chỉ bằng nửa hồ Tây ở Hà Nội
  • Va-ti-căng có diện tích chưa bằng một phần năm Mô-na-cô
  • Nước Nga có diện tích lớn nhất, rộng hơn nước ta trên 50 lần
  • Va-ti-căng cũng là quốc gia có ít dân nhất chỉ khoảng 700 người
  • Nước đông dân nhất là Trung Quốc hơn 1 tỉ 200 triệu

Câu 3: Trang 119 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Vì sao Lân khuyên Tuấn không nên tự ý xem sổ tay của bạn?

=> Hướng dẫn làm bài:

Vì quyển sổ là đồ vật riêng của Thanh, chưa có sự cho phép của Thanh thì mọi người không nên tự ý động vào nó. Điều đó thể hiện phép lịch sự và sự tôn trọng tối thiểu.


  • 22 lượt xem