Giải bài Chính tả: Tiếng đàn Tiếng Việt 3 tập 2

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài chính tả Tiếng đàn - trang 56 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài chính tả này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 56 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Nghe - vết:

Tiếng đàn ( Từ Tiếng đàn bay ra vườn... đến hết)

Câu 2: Trang 56 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Thi tìm nhanh:

a)

  • Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm s (VD: sung sướng)
  • Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm x ( VD: xôn xao)

b)

  • Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng mang thanh hỏi ( VD: đủng đỉnh)
  • Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng mang thanh ngã ( VD: rỗi rãi)

=> Hướng dẫn làm bài:

a)

  • Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm s: sạch sẽ, sống sót, sinh sản, sâu sắc,...
  • Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm x: xấu xa, xấu xí, xao xác, xinh xắn, xa xôi,...

b)

  • Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng mang thanh hỏi: loảng xoảng, liểng xiểng, rủng rỉnh, khủng hoảng, khẩn khoản, lẩm bẩm, mảnh khảnh...
  • Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng mang thanh ngã: bỗ bã, cãi vã, lã chã, mãi mãi,..

  • 22 lượt xem