Giải bài Tập đọc: Đối đáp với vua tiếng Việt 3 trang 49

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Tập đọc Đối đáp với vua! - trang 49 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

1. Tóm tắt nội dung

Câu chuyện kể lại chuyện cậu bé Cao Bá Quát hồi nhỏ vì muốn nhìn thấy mặt vua đã nghĩ ra cách cởi trần nhảy xuống hồ tắm khi vua ngự giá qua. Cao Bá Quát Bị bắt trói giải đến trước mặt vua, vua bắt cậu phải đối được câu đối của mình thì mới tha cho. Cao Bá Quát đã nhanh trí đối lại rất chuẩn và khôn khéo nên đã tránh được chịu phạt.

2. Trả lời các câu hỏi trong bài

Câu 1: Trang 50 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở đâu?

=> Hướng dẫn làm bài:

Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở Hồ Tây.

Câu 2: Trang 50 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Cao Bá Quát có mong muốn gì?

=> Hướng dẫn trả lời:

Cao Bá Quát muốn được nhìn rõ mặt vua.

Câu 3: Trang 50 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Cậu đã làm gì để thực hiện mong muốn đó?

=> Hướng dẫn làm bài:

Cao Bá Quát đã nghĩ ra cách cới hết quần áo, nhảy xuống hồ tắm khiến cho quân lính hoảng hốt phải bắt trói cậu lên dẫn tới trình diện trước mặt vua.

Câu 4: Trang 50 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Vì sao vua bắt Cao Bá Quát đối?

=> Hướng dẫn làm bài:

Vì nghe Cao Bá Quát tự xưng là học trò từ quê ra chơi nên vua muốn thử cậu bé, bắt cậu phải đối được câu của mình.

Câu 5: Trang 50 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Cậu đối như thế nào?

=> Hướng dẫn làm bài:

Nhà vua nói: " Nước trong leo lẻo cá đớp cá" thì Cao Bá Quát bèn đối lại ngay rằng: " Trời nắng chang chang người trói người". Vế đối không những rất chỉnh mà còn rất nhanh trí, khôn ngoan nên cậu đã được miễn tội.


  • 34 lượt xem