Giải bài Chính tả: Nghe nhạc Tiếng Việt 3 trang 42

 • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài Chính tả: Nghe nhạc - trang 42 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài chính tả này đều được hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 42 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Nghe-viết:

"Nghe nhạc"

Câu 2: Trang 43 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Điền vào chỗ trống:

a) l hay n?

 • ...áo động, hỗn ...áo
 • béo ...úc ...ích, ...úc đó

b) ut hay uc?

 • ông b..., b... gỗ
 • chim c..., hoa c...

=> Hướng dẫn làm bài:

a) l hay n?

 • náo động, hỗn láo
 • béo núc ních, lúc đó

b) ut hay uc?

 • ông bụt, bục gỗ
 • chim cút, hoa cúc

Câu 3: Trang 43 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Thi tìm nhanh các từ ngữ chỉ hoạt động

a) Chứa các tiếng bắt đầu bằng l hoặc n:

Mẫu:

 • l: lấy, làm việc
 • n: nói, nuông chiều

b) Chứa tiếng có vần ut hoặc uc.

Mẫu:

 • ut: rút, trút bỏ
 • úc: múc, lục lọi

=> Hướng dẫn làm bài:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n

 • l: lên, lúc, leo, long lanh, lung linh, láng mượt...
 • n: né, nặng, nấu, nể nang, nông cạn...

b) Chứa tiếng có vần ut hoặc uc

 • ut: sút, vút, chút, em út, nghi ngút...
 • uc: chúc, phúc, lúc, cục đá, mai phục...

 • 3 lượt xem