Giải bài Tập làm văn trang 130 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Tập làm văn trang 130 sgk Tiếng Việt 3 tập 2 . Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập làm văn này đều được hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 130 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Đọc bài báo sau:

A lô,

Đô-rê-mon

Thần thông đây!

a) Mon ơi! Giải thích giúp mình với: “Sách đỏ” là sách gì?

Câu hỏi của Tùng Nam hay quá! “Sách đỏ” là loại sách nêu tên các loài động vật, thực vật quý hiếm. Các loài này đang giảm sút nhanh về số lượng hoặc có nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển. Cuốn “Sách đỏ” đầu tiên của nước ta in năm 1992.

b) Mon có thể nói về một vài loài động, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng được không?

Ở Việt Nam, các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng là: sói đỏ, cáo, gấu chó, gấu ngựa, hổ, báo hoa mai, tê giác,… Các loài thực vật quý hiếm là: trầm hương, trắc, kơ-nia, sâm ngọc linh, tam thất,…

Trên thế giới, chim kền kền ở Mỹ chỉ còn 70 con đang nuôi trong vườn thú; cá heo xanh Nam Cực còn 500 con; gấu trúc Trung Quốc còn khoảng 700 con,…

Để bảo vệ các loài vật quý hiếm, chúng ta không được săn bắn hoặc phá hoại môi trường sống của chúng.

Câu 2: Trang 130 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Ghi vào sổ tay của em những ý chính trong các câu trả lời của Đô-rê-mon.

=> Hướng dẫn làm bài:

  • "Sách đỏ” là loại sách nêu tên các loài động vật, thực vật quý hiếm cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển.
  • Các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam là: sói đỏ, cáo, gấu, chó, gấu ngựa, hổ, báo hoa mai, tê giác ...
  • Các loài thực vật quý hiếm ở Việt Nam là: trầm hương, trắc, kơ-nia, sâm ngọc linh, tam thất...
  • Trên thế giới chim kền kền, cá heo xanh, gấu trúc… còn rất ít.
  • Để bảo vệ các loài vật quý hiếm, ta không được săn bắn hoặc phá hoại môi trường sống của chúng

  • 15 lượt xem