Giải bài Ôn tập giữa học kì II: Tiết 6 trang 76 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

  • 4 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Ôn tập giữa kì II: Tiết 6 - trang 76 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài kể chuyện này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 76 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

Câu 2: Trang 76 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Chọn các chữ thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn sau:

Tôi đi qua đình. Trời ( giét, rét, dét) đậm, rét ( buốt, buốc). Nhìn thấy cây nêu (ngất, ngấc) ngưởng trụi (lá, ná) (trước,trướt ) sân đình, tôi tính thầm: "A, còn ba hôm nữa lại Tết, Tết hạ cây nêu!" Nhà (lào, nào) khá giả ( lại, nại) gói bánh (chưng, trứng).Nhà tôi thì không (biết, biếc) Tết hạ cây nêu là cái gì. Cái tôi mong nhất bây giờ là ngày (làng, nàng) vào đám. Tôi bấm đốt ngón (tay, tai): mười một hôm nữa.

=> Hướng dẫn làm bài:

Tôi đi qua đình. Trời rét đậm, rét buốt. Nhìn thấy cây nêu ngất ngưởng trụi trước sân đình, tôi tính thầm: "A, còn ba hôm nữa lại Tết, Tết hạ cây nêu!" Nhà nào khá giả lại gói bánh chưng. Nhà tôi thì không biết Tết hạ cây nêu là cái gì. Cái tôi mong nhất bây giờ là ngày làng vào đám. Tôi bấm đốt ngón tay: mười một hôm nữa.


  • 23 lượt xem