Giải bài Chính tả: Ê-đi-xơn Tiếng Việt 3 trang 33

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài chính tả: Ê-đi-xơn trang 33 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài chính tả này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 33 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Nghe – viết:

Ê-đi-xơn

Ê-đi-xơn là một nhà bác học vĩ đại. Bằng lao động cần cù và óc sáng tạo kì diệu, ông đã cống hiến cho loài người hơn một ngàn sáng chế, góp phần làm thay đổi cuộc sống trên trái đất của chúng ta. Câu chuyện Nhà bác học và bà cụ cho thấy ông rất giàu sáng kiến và luôn mong muốn mang lại điều tốt cho con người.

Tên riêng trong bài chính tả: Ê-đi-xơn

Câu 2: Trang 33 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

a) Em chọn tr hay ch để điền vào chỗ trống? Giải câu đố.

Mặt …òn, mặt lại đỏ gay

Ai nhìn cũng phải nhíu mày vì sao

Suốt ngày lơ lửng …ên cao

Đêm về đi ngủ, …ui vào nơi đâu?

b) Em chọn dấu hỏi hay dấu ngã để đặt trên những chữ in đậm? Giải câu đố.

Cánh gì cánh chăng biết bay

Chim hay sà xuống nơi đây kiếm mồi

Đôi ngàn vạn giọt mồ hôi

Bát cơm trắng deo, đia xôi thơm bùi.

=> Hướng dẫn làm bài:

a) Em chọn tr hay ch để điền vào chỗ trống? Giải câu đố.

Mặt tròn, mặt lại đỏ gay

Ai nhìn cũng phải nhíu mày vì sao

Suốt ngày lơ lửng trên cao

Đêm về đi ngủ, chui vào nơi đâu?

Là mặt trời.

b) Em chọn dấu hỏi hay dấu ngã để đặt trên những chữ in đậm? Giải câu đố.

Cánh gì cánh chẳng biết bay

Chim hay sà xuống nơi đây kiếm mồi

Đổi ngàn vạn giọt mồ hôi

Bát cơm trắng dẻo, đĩa xôi thơm bùi.

Là cánh đồng lúa.


  • 10 lượt xem