Giải bài Tập đọc: Một mái nhà chung Trang 100 Tiếng Việt 3

 • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Tập đọc: Một mái nhà chung - trang 100 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

1. Tóm tắt nội dung

Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của mái nhà chung của tất cả mọi vật: trái đất với bầu trời xanh.

2. Hướng dẫn làm bài:

Câu 1: Trang 102 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Ba khổ thơ đầu nói đến những mái nhà riêng của ai?

=> Hướng dẫn làm bài:

Ba khổ thơ đầu nói đến những mái nhà riêng của:

 • Mái nhà riêng của chim
 • Mái nhà riêng của cá
 • Mái nhà riêng của dím
 • Mái nhà riêng của ốc
 • Mái nhà riêng của bạn nhỏ

Câu 2: Trang 102 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Mỗi mái nhà riêng có nét gì đáng yêu?

=> Hướng dẫn làm bài:

Mỗi mái nhà riêng đều có nét đáng yêu đặc biệt:

 • Mái nhà của chim: lợp nghìn lá biếc
 • Mái nhà của cá: sóng xanh rập rình
 • Mái nhà của dím: sâu trong lòng đất
 • Mái nhà của ốc: tròn vo bên mình
 • Mái nhà của bạn nhỏ: có giàn gấc đỏ nghiêng nghiêng, hoa giấy lợp hồng mái ngói

Câu 3: Trang 102 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Mái nhà chung của muôn vật là gì?

=> Hướng dẫn làm bài:

Mai nhà chung của muôn vật là bầu trời xanh- nơi có bảy sắc cầu vồng rực rỡ

Câu 4: Trang 102 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Em muốn nói gì với những người bạn chung một mái nhà?

=> Hướng dẫn làm bài:

Những người bạn chung một mái nhà thì nên yêu thương lẫn nhau, đặc biệt phải biết trân trọng và giữ gìn mái nhà chúng, để tất cả có thể mãi sống trong thế giới tuyệt vời như thế.

Câu 5: Trang 102 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Học thuộc lòng bài thơ.


 • 15 lượt xem