Giải bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 2 trang 140 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Ôn tập cuối kì II: Tiết 2 - trang 140 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài kể chuyện này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 140 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng

Câu 2: Trang 140 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Thi tìm từ ngữ về các chủ điểm sau:

a) Bảo vệ Tổ quốc

-Từ ngữ cùng nghĩa với Tổ quốc.

-Từ ngữ chỉ hoạt động bảo vệ Tổ quốc.

b) Sáng tạo

-Từ ngữ chỉ trí thức

-Từ ngữ chỉ hoạt động của trí thức

c) Nghệ thuật

-Từ ngữ chỉ những người hoạt động nghệ thuật

-Từ ngữ chỉ các hoạt động nghệ thuật

-Từ ngữ chỉ các môn nghệ thuật

=> Hướng dẫn làm bài:

a) Bảo vệ Tổ quốc

-Từ ngữ cùng nghĩa với Tổ quốc: đất nước, quê hương, dân tộc, giang sơn, nước nhà, quốc gia,…

-Từ ngữ chỉ hoạt động bảo vệ Tổ quốc: bảo vệ đất nước, đấu tranh, đánh giặc, canh gác, tuần tra, giữ gìn độc lập dân tộc, an ninh quốc phòng, bảo an dân tộc, chống ngoại xâm,…

b) Sáng tạo

-Từ ngữ chỉ trí thức: giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, nhà báo, nhà khoa học,...

-Từ ngữ chỉ hoạt động của trí thức: giảng dạy, nghiên cứu, lập dự án, tính toán,..

c) Nghệ thuật

-Từ ngữ chỉ những người hoạt động nghệ thuật: nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên, nhà thơ, đạo diễn,..

-Từ ngữ chỉ các hoạt động nghệ thuật: múa, ca hát, diễn kịch, ngâm thơ,...

-Từ ngữ chỉ các môn nghệ thuật: hội họa, ca múa, kịch, trèo, thơ ca, làm gốm,...


  • 32 lượt xem