Giải bài Chính tả : Người sáng tác quốc ca Việt Nam- Tiếng Việt 3 tập 2

 • 2 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Chính tả : Người sáng tác quốc ca Việt Nam . Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài chính tả này đều được hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 47 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Nghe-viết:

" Người sáng tác Quốc ca Việt Nam"

Tìm các từ được viết hoa trong bài chính tả.

=> Hướng dẫn làm bài:

Các từ được viết hoa: " Nhạc sĩ; Văn Cao; Tiến quân ca; Quốc hội; Quốc ca"

Câu 2: Trang 47 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Điền vào chỗ trống:

a) l hay n?

Buổi trưa ...im dim

Nghìn con mắt ...á

Bóng cũng ...ằm im

Trong vườn êm ả.

b) ut hay uc?

Con chim chiền chiện

Bay v.. v... cao

Lòng đầy yêu mến

Kh... hát ngọt ngào.

=> Hướng dẫn làm bài:

a) l hay n?

Buổi trưa lim dim

Nghìn con mắt lá

Bóng cũng nằm im

Trong vườn êm ả.

b) ut hay uc?

Con chim chiền chiện

Bay vút vút cao

Lòng đầy yêu mến

Khúc hát ngọt ngào.

Câu 3: Trang 47 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Đặt câu phân biệt hai từ trong từng cặp từ sau:

a) nồi - lồi; no - lo.

b) trút - trúc; lụt - lục.

Mẫu:

 • Đó là cái nồi đồng.
 • Mặt đường lồi lõm.

=> Hướng dẫn làm bài:

a)

nồi - lồi

 • nồi: Cái nồi này rất to.
 • lồi: Con đường làng sau cơn mưa lồi lõm và bẩn vô cùng.

no - lo

 • no: Con ăn no chưa?
 • lo: Sắp thi rồi tớ lo quá!

b)

trút- trúc

 • trút: Bố trút hết quả vào sọt.
 • trúc: Đây là một cây trúc xanh.

lụt- lục

 • lụt: Mùa lụt sắp đến rồi.
 • lục: Bạn không nên tự ý lục đồ của người khác như thế!

 • 7 lượt xem