Giải bài Luyện từ và câu Tiếng Việt 3 trang 35

 • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Luyện từ và câu - trang 35 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 35 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Dựa vào những bài tập đọc và chính tả đã học ở các tuần 21, 22 em hãy tìm các tù ngữ:

a) Chỉ trí thức.

b) Chỉ hoạt động của trí thức.

=> Hướng dẫn làm bài:

a) Chỉ trí thức : thầy giáo, cô giáo, nhà bác học, nhà thông thái, nhà nghiên cứu, tiến sĩ, nhà phát minh, kĩ sư, bác sĩ. dược sĩ, …

b) Chỉ hoạt động của trí thức : dạy học, nghiên cứu khoa học, phát minh, chế tạo máy móc, chế thuốc chữa bệnh, thiết kế nhà cửa, bắc cầu,...

Câu 2: Trang 35 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Em đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu sau?

 • Ở nhà em thường giúp bà xâu kim.
 • Trong lớp Liên luôn luôn chăm chú nghe giảng.
 • Hai bên bờ sông những bãi ngô bắt đầu xanh tốt.
 • Trên cánh rừng mới trồng chim chóc lại bay về ríu rít.

=> Hướng dẫn làm bài:

 • Ở nhà, em thường giúp bà xâu kim.
 • Trong lớp, Liên luôn luôn chăm chú nghe giảng.
 • Hai bên bờ sông, những bãi ngô bắt đầu xanh tốt.
 • Trên cánh rừng mới trồng, chim chóc lại bay về ríu rít.

Câu 3: Trang 36 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Bạn Hoa tập điền dấu câu vào ô trống trong truyện vui dưới đây. Chẳng hiểu vì sao bạn ấy điền toàn dấu chấm. Theo em, dấu chấm nào dùng đúng, dấu chấm nào dùng sai? Hãy sửa lại những chỗ sai.

Điện

-Anh ơi. người ta làm ra điện để làm gì.

-Điện quan trọng lắm em ạ, vì nếu đến bây giờ vẫn chưa phát minh ra điện thì anh em mình phải thắp đèn dầu để xem vô tuyến.

=> Hướng dẫn làm bài:

 • Dấu chấm thứ 1 và 2 bị dùng sai; dấu thứ 3 đúng.
 • Sửa:

Điện

-Anh ơi, người ta làm ra điện để làm gì?

-Điện quan trọng lắm em ạ, vì nếu đến bây giờ vẫn chưa phát minh ra điện thì anh em mình phải thắp đèn dầu để xem vô tuyến.


 • 5 lượt xem