Giải bài Luyện từ và câu Tiếng Việt 3 trang 26

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Luyện từ và câu - trang 26 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 26 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Đọc bài thơ sau:

Ông trời bật lửa

Chị mây vừa kéo đến

Trăng sao trốn cả rồi

Đất nóng lòng chờ đợi

Xuống đi nào, mưa ơi!

Mưa! Mưa xuống thật rồi!

Đất hả hê uống nước

Ông sấm vỗ tay cười

Làm bé bừng tỉnh giấc

Chớp bỗng lòe chói mắt

Soi sáng khắp ruộng vườn

Ơ! Ông trời bật lửa

Xem lúa vừa trổ bông.

Câu 2: Trang 27 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Trong bài thơ trên, những sự vật nào được nhân hóa? Chúng được nhân hóa bằng những cách nào?

Gợi ý:

Các sự vật được gọi bằng gì?

Các sự vật được tả bằng những từ ngữ nào?

Trong câu Xuống đi nào, mưa ơi!, tác giả nói với mưa thân mật như thế nào?

=> Hướng dẫn làm bài:

  • Các sự vật được gọi bằng: chị, ông
  • Các sự vật được tả bằng những từ ngữ: trốn, nóng lòng chờ, hả hê, vỗ tay cười, bật lửa, xem,..
  • Trong câu Xuống đi nào, mưa ơi!, tác giả nói với mưa thân mật như nói với một người bạn thân thiết.

Câu 3: Trang 27 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?”:

a) Trần Quốc Khái quê ở huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.

b) Ông học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ.

c) Để tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ ở quê hương ông.

=> Hướng dẫn trả lời:

a) Trần Quốc Khái quê ở huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.

b) Ông học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ.

c) Để tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ ở quê hương ông.

Câu 4: Trang 27 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Đọc lại bài tập đọc Ở lại với chiến khu và trả lời câu hỏi:

a) Câu chuyện kể trong bài diễn ra khi nào và ở đâu?

b) Trên chiến khu, các chiến sĩ liên lạc nhỏ tuổi sống ở đâu?

c) Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi, trung doàn trưởng khuyên họ về đâu?

=> Hướng dẫn làm bài:

a) Câu chuyện trong bài diễn ra ở trong lán của đơn vị vào lúc tối muộn.

b) Trên chiến khu, các chiến sĩ liên lạc nhỏ tuổi sống trong lán của đơn vị.

c) Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đoàn trưởng khuyên họ rằng nếu không muốn chịu khổ cực trên chiến khu thì có thể trở về quê sống với gia đình.


  • 22 lượt xem