Giải bài Chính tả: Rước đèn ông sao Tiếng Việt 3 trang 72

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài chính tả Rước đèn ông sao - trang 72 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài chính tả này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 72 sgk tiếng Việt 3 tập 2

Nghe - viết:

Rước đèn ông sao ( Từ đầu đến nom rất vui mắt)

Câu 2: Trang 72 sgk tiếng Việt 3 tập 2

a) Tìm và viết tiếp vào vở tên các đồ vật, con vật:

  • Bắt đầu bằng r (VD: rổ)
  • Bắt đầu bằng d (VD: dế)
  • Bắt đầu bằng gi (VD: giường)

b) Viết vào vở những tiếng có nghĩa mang vần ên hoặc ênh:

Âm đầu

Vần

bđlmrst
ênđến
ênhlệnh

=> Hướng dẫn làm bài:

a)

  • Bắt đầu bằng r: rá, rượu, rễ, rết, rắn,...
  • Bắt đầu bằng d: dùi, dao, dê,...
  • Bắt đầu bằng gi: giáo, giang, giường,...

b)

Âm đầu

Vần

b đ l m r s t
ên bên, bền, bện Đến, đền Lên Mến, mền Rên, rền Sên, sến Tên
ênh Bênh, bệnh Đênh lệnh Mệnh Sênh Tênh

  • 9 lượt xem