Giải bài Tập đọc: Ông tổ nghề thêu Tiếng Việt 3 trang 22

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Tập đọc: Ông tổ nghề thêu - trang 22 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

1. Tóm tắt nội dung:

Câu chuyện kể về một lần Trần Quốc Khái đã thông minh, tài trí vượt qua thử thách của vua Trung Quốc và nhân cơ hội đó học cách thêu thùa. Ông là người đầu tiên dạy dân chúng nước ta cách thêu thùa từ phương Bắc.

2. Hướng dẫn làm bài:

Câu 1: Trang 23 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái ham học như thế nào?

=> Hướng dẫn làm bài:

Cậu bé Trần Quốc Khái hồi nhỏ học cả khi đi đốn củi, lúc kéo vó tôm. Tối đến, nhà không có đèn, cậu bắt đom đóm thả vào vỏ trứng làm đèn đọc sách.

Câu 2: Trang 23 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Vua Trung Quốc nghĩ ra cách gì để thử tài sứ thần Việt Nam?

=> Hướng dẫn làm bài:

Vua Trung Quốc đã sai dựng một cái lầu cao, mời Trần Quốc Khái lên chơi, rồi cất thang đi, trong lầu chỉ có hai pho tượng Phật, hai cái lọng, một trướng thêu ba chữ “Phật trong lòng” và một vò nước, để xem ông sẽ xử trí như thế nào?

Câu 3: Trang 23 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Trần Quốc Khái đã làm thế nào:

a) Để sống?

b) Để không bỏ phí thời gian?

c) Để xuống đất bình yên vô sự?

=> Hướng dẫn làm bài:

a) Để sống: Ông đã bẻ tượng Phật được làm từ bột chè lam ăn và uống nước trong vò.

b) Để không bỏ phí thời gian: Ông đã mày mò, quan sát, nhớ nhập tâm cách thêu và làm lọng.

c) Để xuống đất bình yên vô sự: Ông bắt chước con dơi, ôm lọng nhảy xuống đất bình an vô sự.

Câu 4: Trang 23 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Vì sao Trần Quốc Khái được suy tôn là ông tổ nghề thêu?

=> Hướng dẫn làm bài:

Vì ông đã có công học và là người đầu tiên truyền dạy lại cho nhân dân ta cách thêu thùa.


  • 17 lượt xem