Giải bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 5 trang 141 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Ôn tập cuối kì II: Tiết 5 - trang 141 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài kể chuyện này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 141 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng

Câu 2: Trang 141 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Nghe và kể lại câu chuyện Bốn cẳng và sáu cẳng.

Gợi ý:

  • Chú lính được cấp ngựa để làm gì?
  • Chú sử dụng con ngựa như thế nào?
  • Vì sao chú cho rằng chạy bộ nhanh hơn cưỡi ngựa?

=> Hướng dẫn làm bài:

  • Chú lính được cấp ngựa để làm gì ?

Chú lính được cấp ngựa đế đi làm một công việc gấp.

  • Chú sử dụng con ngựa như thế nào ?

Chú không cưỡi ngựa mà cứ vừa đi vừa đánh roi cho ngựa chạy và chạy theo sau nó.

  • Vì sao chú cho rằng chạy như thế nhanh hơn cưỡi ngựa ?

Khi nhiều người ngạc nhiên hỏi chú sao không cưỡi ngựa thì chú trả lời rằng: cả người cả ngựa cùng chạy bộ thì có tới sáu cẳng, nhất định phải nhanh hơn là người cưỡi ngựa mà chỉ có bốn cẳng.

Kể lại toàn bộ câu chuyện:

Có một chú lính được cấp trên giao cho một con ngựa để đi làm công việc gấp. Thế nhưng chú không cưỡi lên ngựa mà cứ vừa đi vừa đánh roi cho ngựa chạy và mình chạy theo sau nó.Thấy vậy nhiều người ngạc nhiên hỏi chú sao không cưỡi ngựa thì chú trả lời rằng: cả người cả ngựa cùng chạy bộ thì có tới sáu cẳng, nhất định phải nhanh hơn là người cưỡi ngựa mà chỉ có bốn cẳng.


  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021