Giải bài Tập đọc: Mè hoa lượn sóng Trang 116 Tiếng Việt 3

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Tập đọc: Mè hoa lượn sóng - trang 116 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

1. Tóm tắt nội dung

Bài thơ miêu tả hoạt động và các đặc điểm của đàn mè hoa và các loài tôm cá khác dưới nước.

2. Hướng dẫn làm bài:

Câu 1: Trang 117 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Mè hoa sống ở đâu?

=> Hướng dẫn làm bài:

Mè hoa sống ở các vùng nước ngọt như ruộng rộng, ao sâu.

Câu 2: Trang 117 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Tìm những từ ngữ tả mè hoa bơi lượn dưới nước.

=> Hướng dẫn làm bài:

Ùa ra giỡn nước, bơi trước, lượn sau.

Câu 3: Trang 117 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Xung quanh mè hoa còn những loài vật nào? Những câu thơ nào nói lên đặc điểm của riêng của mỗi loài vật?

=> Hướng dẫn làm bài:

Xung quanh mè hoa còn một số loài vật khác như cá chuối, cá mè, cá chép, tép, cua, cá cờ.

Những câu thơ tả đặc điểm của riêng của các loài vật:

  • Cắm cờ cá chuối
  • Cá mè ăn nổi
  • Cá chép ăn chìm
  • Con tép lim dim
  • Con cua áo đỏ
  • Con cá múa cờ/ Đẹp ơi là đẹp.

Câu 4: Trang 117 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Hãy chỉ ra hình ảnh nhân hóa mà em thích.

=> Hướng dẫn làm bài:

Em thích nhất hình ảnh “Con cua áo đỏ/ Cắt cỏ trên bờ”, vì đây là hình ảnh nhân hóa rất ngộ nghĩnh, sinh động và thể hiện sự chăm chỉ, chịu khó của loài động vật nhỏ bé này.

Câu 5: Trang 117 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Học thuộc lòng bài thơ.


  • 8 lượt xem