Giải bài Tập đọc: Ở lại với chiến khu Trang 13 Tiếng Việt 3

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Tập đọc: Ở lại với chiến khu - trang 13 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

1. Tóm tắt nội dung:

Câu chuyện kể về sự ngây thơ, đáng mến cùng lòng yêu nước sâu sắc, ý chí quyết tâm, nghị lực vượt gian khổ của những chiến sĩ nhỏ tuổi trước chiến tranh khắc nghiệt. Câu chuyện là tấm gương cảm động cho người đọc.

2. Hướng dẫn làm bài:

Câu 1: Trang 14 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Trung đoàn trưởng đến gặp các chiến sĩ nhỏ tuổi để làm gì?

=> Hướng dẫn làm bài:

Trung đoàn trưởng đến nói cho các chiến sĩ nhỏ biết tình hình gian khổ trước mắt, và hỏi rằng có em nào muốn quay về với gia đình thì sẽ được đơn vị cho về.

Câu 2: Trang 14 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Vì sao nghe ông nói, “ai ai cũng thấy cổ họng mình nghẹn lại”?

=> Hướng dẫn làm bài:

Vì các chiến sĩ nhỏ đều bất ngờ khi nghĩ rằng mình phải rời xa chiến khu, rời xa chỉ huy và các bạn, không còn được tham gia nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nữa.

Câu 3: Trang 14 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Vì sao Lượm và các bạn không muốn về nhà?

=> Hướng dẫn làm bài:

Vì mọi người thà ở lại chiến khu sống khổ sở nhưng được làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc còn hơn là phải quay lại làng sống chung với bọn Tây, bọn Việt gian…

Câu 4: Trang 14 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Lời nói của Mừng có gì đáng cảm động?

=> Hướng dẫn làm bài:

Suy nghĩ và lời nói của Mừng rất ngây thơ khi xin trung đoàn cho ăn ít đi cũng đừng bắt cậu phải về.

Câu 5: Trang 14 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Tìm hình ảnh so sánh ở câu cuối bài.

=. Hướng dẫn làm bài:

Tiếng hát bay lượn trên mặt suối, tràn qua lớp lớp cây rừng, bùng lên như ngọn lửa rực rỡ giữa đêm rừng lạnh tối, làm cho lòng người chỉ huy ấm áp hẳn lên.


  • 37 lượt xem