Giải bài Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử Trang 65 Tiếng Việt 3

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử - trang 65 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

1. Tóm tắt nội dung

Đời Hùng Vương thứ 18, có một chàng trai mồ côi mẹ tên là Chử Đồng Tử. Nhà nghèo đến mức hai cha con chỉ có một chiếc khố mặc chung, đến khi cha mất, thương cha nên chàng quấn khố chôn cha, còn mình thì ở không. Một hôm đang mò cá dưới sông, Chử Đồng Tử bất ngờ gặp đoàn thuyền của công chúa Tiên Dung ngắm cảnh đi ngang qua. Chàng đã tìm cách trốn đi nhưng do duyên trời run rủi, Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung vẫn gặp nhau và từ đó nên duyên vợ chồng. Sau đó hai vợ chồng không về kinh mà tìm thầy học đạo rồi đi khắp nơi dạy dân cách trồng lúa, nuôi tằm... Sau đó hai người cùng hóa lên trời, còn nhiều lần hiển linh giúp dân chúng đánh giặc. Về sau, nhân dân ghi nhớ công ơn nên lập đền thờ ông ở bên bờ sông Hồng, hằng năm mở hội tưởng nhớ.

2. Hướng dẫn làm bài:

Câu 1: Trang 66 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Tìm những chi tiết cho thấy cảnh nhà Chử Đồng Tử rất nghèo khó.

=> Hướng dẫn làm bài:

Những chi tiết cho thấy cảnh nhà Chử Đồng Tử rất nghèo khó: nhà nghèo, mẹ mất sớm, hai cha con chỉ có một chiếc khố mặc chung, khi cha mất, vì thương cha nên chàng đã quấn khố chôn cha, còn mình thì ở không, ngày ngày chàng kiếm sống bằng cách mò cá dưới sông..

Câu 2: Trang 66 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Cuộc gặp gỡ kì lạ giữa Chử Đồng Tử và Tiên Dung diễn ra như thế nào?

=> Hướng dẫn làm bài:

Một hôm đang mò cá dưới sông, Chử Đồng Tử bắt gặp thuyền lớn của công chúa Tiên Dung đi du ngoạn. Chàng hoảng hốt nằm xuống cát rồi phủ cát lên mình để trốn. Nhưng không ngờ công chúa thấy non nước hữu tình nên quyết định vây màn nơi Chử Đồng Tử nấp để tắm, nước dội làm trôi hết cát đi. Chử Đồng Tử và công chúa gặp nhau. Công chúa coi đây là duyên trời sắp đặt liền mở tiệc ăn mừng và kết duyên với chàng.

Câu 3: Trang 66 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Vì sao công chúa Tiên Dung kết duyên cùng Chử Đồng Tử?

=> Hướng dẫn làm bài:

Khi công chúa tắm, tình cờ gặp gỡ Chử Đồng Tử, rồi khi nghe hoàn cảnh nhà chàng, nàng vô cùng cảm động và coi đó là ý trời, nên quyết định kết duyên cùng chàng.

Câu 4: Trang 66 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Chử Đồng Tử và Tiên Dung giúp dân làm những việc gì?

=> Hướng dẫn làm bài:

Hai người đã tìm thầy học đạo rồi đi khắp nơi dạy dân trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải... Cuối cùng đều hóa lên trời, sau đó Chử Đồng Tử nhiều lần hiển linh giúp dân chúng đánh giặc.

Câu 5: Trang 66 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Nhân dân làm gì để tỏ lòng biết ơn Chử Đồng Tử?

=> Hướng dẫn làm bài:

Nhân dân đã lập đền thờ ở nhiều nơi bên sông Hồng, hàng năm nô nức làm lễ, tưởng nhớ công ơn Chử Đồng Tử.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 72 sgk tiếng Việt 3 tập 2

Kể về một ngày hội mà em biết.

Gợi ý:

a) Đó là hội gì?

b) Hội được tổ chức khi nào, ở đâu?

c) Mọi người đi xem hội như thế nào?

d) Hội được bắt đầu bằng hoạt động gì?

e) Hội có những trò vui gì ( Chơi cờ, đấu vật, kéo co, đua thuyền, ném còn, ca hát, nhảy múa,...)?

g) Cảm tưởng của em về ngày hội đó như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 39 lượt xem